Για να δείτε το site μας στην desktop/mobile μορφή, μεταφερθείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και πατήστε το κουμπί αλλαγή σεΟΚ

Όροι και προϋποθέσεις πωλήσεων

1. Εφαρμογή
Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ιστότοπου (website) www.b2bmarkt.gr της εταιρείας με επωνυμία ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτήν την Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από την ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε εγγράφως. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό
Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

2. Παραγγελίες / Συμβόλαιο
Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστότοπο www.b2bmarkt.gr. H παραγγελία σας θεωρείται ληφθείσα από την ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε από την στιγμή που θα λάβετε σχετική ενημέρωση.  Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος θα λαμβάνεται σχετική ενημέρωση.
Υποχρεούστε να ελέγξετε την Επιβεβαίωση Καταχώρησης και ενημερώσετε αμέσως την ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Καταχώρηση Παραγγελίας») εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, αλλιώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση.

Πριν την αποστολή Φόρμας Παραγγελίας λάβατε γνώση των εξής στοιχείων:
Οι διαστάσεις των προϊόντων αναγράφονται κατά προσέγγιση και μόνο για λόγους ενημέρωσης.Οι φωτογραφίες των προιόντων ενδέχεται να είναι ενδεικτικές. Όλες οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α., 
Όλα τα προϊόντα διατίθενται σε πακέτο αμοντάριστα.
Φωτογραφίες κύριων προϊόντων που τυχόν έχουν μέσα τους διακοσμητικά και άλλα αξεσουάρ δεν συνοδεύονται με το προϊόν και κατ' επέκταση δεν πωλούνταν, βρίσκονται στην εικόνα μόνο για λόγους αισθητικής
Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Oι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών ισχύουν για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα. 
Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση μικρής/περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθέματος προϊόντος που έχει βγει σε προσφορά η ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται με κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών της, ήτοι παραγγελιών καταχωρηθέντων από διαφορετικούς/ξεχωριστούς χρήστες.
Για τα είδη stockhouse δεν γίνονται δέκτες επιστροφές 
Η ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε προσπαθεί να σας παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε στα πλαίσια καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο www.b2bmarkt.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.
Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνήστε στο 23512-35229 ή μέσο της φόρμας επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου.

3. Παράδοση / Κυριότητα / Κίνδυνος
Η ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας αποστείλει τα προϊόντα εντός 4-7 εργασίμων (Δευτέρα έως Παρασκευή) ημερών για τα προϊόντα που είναι άμεσα διαθέσιμα. Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και τμηματική παράδοση. Ο τόπος παράδοσης αναφέρεται στην «Καταχώρηση Παραγγελίας». Η κυριότητα στο Προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση(η αποστολή των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό με κίνδυνο του πελάτη).Θα πρέπει να κάνετε έλεγχο για τυχόν φθορές ενώπιον του μεταφορέα, σε περίπτωση που υπογράψετε και απομακρυνθεί ο μεταφορέας καμία ζημία δεν αναγνωρίζετε.

 4. Ανωτέρα Βία
Η ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

5. Οι υποχρεώσεις σας ως Πελάτη
Είστε υπεύθυνοι για:
Την επιλογή Προϊόντος σας και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς σας.Τα έξοδα τηλεφώνων και ταχυδρομείου για την επικοινωνία με την ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε, εάν υπάρξουν.

6. Πολιτική Επιστροφών:

Γενικά, συνιστάται να διενεργείται έλεγχος εκ μέρους του πελάτη της κατάστασης των προϊόντων και της συσκευασίας τους, κατά τη στιγμή της παράδοσης των εμπορευμάτων, ούτως ώστε να διαπιστώνονται τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ λάθος προϊόν).
- Για τα είδη Προσφοράς – Stock house δεν γίνονται δεκτές επιστροφές.
-Στα στρώματα δεν ισχύει η επιστροφή προϊόντων 
-Στην περίπτωση τριγωνικής πώλησης δεν γίνονται δέκτες επιστροφές
-Στα προϊόντα που γίνονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας για λογαριασμό του πελάτη δεν γίνονται δέκτες επιστροφές 
-Προϊόν το οποίο έχει πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο.
- Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων τα οποία παρουσιάζουν ελάττωμα οφειλόμενο σε κακή χρήση ή μη ορθή συναρμολόγηση εκ μέρους του πελάτη ή σε άλλο εξωγενές αίτιο. Στις περιπτώσεις αυτές, το προϊόν επιστρέφεται στον πελάτη χωρίς να αντικατασταθεί ενώ επιβαρύνεται και με το κόστος της εκ νέου αποστολής.
- Επιστροφές των εμπορευμάτων γίνονται δεκτές μόνο στις περιπτώσεις παραλαβής, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας, ελαττωματικού προϊόντος ή λανθασμένου προϊόντος δηλ. διαφορετικού από εκείνου που έχει παραγγελθεί.
- Στις ως άνω περιπτώσεις (επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος ή λανθασμένου είδους
ο αγοραστής υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν μέχρι το συνεργαζόμενο πρακτορείο της εταιρείας ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ ΟΕ  σε Αθήνα η Θεσσαλονίκη αντίστοιχα , με δικά του έξοδα μεταφοράς, εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση κατά την οποία παρελήφθησαν και εντός της αρχικής τους συσκευασίας, συνοδευόμενα από το σχετικό παραστατικό.

-Από Θεσσαλονίκη - Αθήνα μέχρι Κατερίνη και αντίστοιχα από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη - Αθήνα το κόστος επιβαρύνει την εταιρία μας ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ ΟΕ  (η εκ νέου  παράδοση γίνεται σε συνεργαζόμενο πρακτορείο του αγοραστή)


-Σε περίπτωση παραλαβής από την έδρα μας στην Κατερίνη , ο αγοραστής υποχρεούται ν α επιστρέψει  το προϊόν στην έδρα μας  με δικά του έξοδα .


- Σε κάθε περίπτωση, πριν την επιστροφή των εμπορευμάτων, απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση και συνεννόηση με την εταιρεία μας η οποία θα παρέχει συμβουλές για το πώς θα πρέπει να επιστραφεί το προϊόν και για την εν γένει ακολουθητέα διαδικασία. Για τυχόν επιστροφές εμπορευμάτων που πραγματοποιηθούν μετά την πάροδο 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να μην τις αποδεχθεί.
Υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβετε έγγραφη έγκριση επιστροφής από την ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε , η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι:
1 ΧΛΜ Νέας Εθνικής Οδού Κατερίνης - Αθηνών 60100 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ»- Σε κάθε περίπτωση, το κόστος επιστροφής των προϊόντων βαρύνει τον πελάτη

-Ακύρωση παραγγελίας
Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις : Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση. Ακύρωση μιας παραγγελίας μπορεί να γίνει σε διάστημα 24 ωρών από την λήψη της και μόνο εφόσον δεν έχει προηγουμένως αποσταλεί το προϊόν.

7. Εγγύηση
Η ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιοδήποτε συγκριμένο σκοπό

8. Τροποποίηση των όρων του παρόντος
Η ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. H τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή. Η ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Συνεπώς, οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας της ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της παρούσης ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

9. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαδικτυακού τόπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Αυτός ο διαδικτυακός τόπος φιλοξενείται και γίνεται διαθέσιμος προς εσάς από την Ελλάδα. Οποιαδήποτε διαφορά και οποιοδήποτε παράπονο εγείρεται αναφορικά με το περιεχόμενο και/ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.b2bmarkt.gr θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, προς αποκλεισμό οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.